Untitled Document Portal Majlis Perbandaran Sandakan
WARGA MPS

WARGA AWAM

INFO MAJLISTARIKH KEMASKINI
16 APRIL 2024

Snow
VISI - MISI - OBJEKTIF
VISI
Menjadikan Majlis mampu berdikari dan mewujudkan suasana persekitaran bersih, indah, aman dan makmur serta progresif
MISI
Memastikan pengurusan Majlis yang mantap dan cemerlang untuk mengukuhkan kedudukan kewangan agar mampu berdikari. Majlis akan sentiasa mengamalkan prinsip pentadbiran yang mesra alam, berteraskan teknologi maklumat dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berterusan serta adaptif terhadap perubahan dalam usaha memberikan perkhidmatan yang memfokuskan pelanggan.
OBJEKTIF
  • Membantu meningkatkan taraf kehidupan penduduk di perbandaran Sandakan
  • Merancang dan membangun strategi untuk memastikan pembangunan perbandaran yang sesuai dan teratur
  • Merancang menjadikan perbandaran Sandakan sebuah alam persekitaran yang bersih dan hijau
  • Membantu kerajaan Negeri dan Persekutuan dalam pelaksanaan Dasar Pembangunan Negara