Untitled Document Portal Majlis Perbandaran Sandakan
WARGA MPS

WARGA AWAM

INFO MAJLISTARIKH KEMASKINI
27 FEBRUARI 2024

Snow
JABATAN PELESENAN
Objektif Jabatan Pelesenan
 Memastikan semua kegiatan perniagaan dilesenkan untuk tujuan pengawalan dan pematuhan syarat perniagaan.
 Memastikan peniaga mematuhi syarat pelesenan bagi menjamin kualiti perkhidmatan yang disediakan.
 Merancang dan mengawal semua aktiviti pelesenan bagi mencapai tahap pengurusan yang cekap dan berkualiti.
Fungsi Jabatan Pelesenan
 Menerima, memeriksa, memproses dan mengawal pengeluaran semua lesen perniagaan dan permit di kawasan Majlis Perbandaran Sandakan.
 Menguatkuasakan peruntukan Undang-undang dan peraturan yang berkaitan bagi memastikan semua aktiviti perniagaan mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
 Mengenalpasti dan mengambil tindakan terhadap semua aktiviti perniagaan yang dijalankan tanpa lesen dan semua aduan yang diterima serta mengemukakan semua aduan berkenaan.
 Menjalankan kerja-kerja mengumpul maklumat dan statistik berkaitan aktiviti perniagaan untuk tujuan rekod.
 Merangka, merancang, mengatur dan mengawal aktiviti-aktiviti pelesenan.