Untitled Document Portal Majlis Perbandaran Sandakan
WARGA MPS

WARGA AWAM


TARIKH KEMASKINI
27 SEPTEMBER 2021

Snow
JAWATANKUASA MAJLIS

JAWATANKUASA KEWANGAN DAN KEPERLUAN AM

Pengerusi:Tuan Wong Foo Tin
Ahli-Ahli:

JAWATANKUASA PELESENAN

Pengerusi:Tuan Wong Foo Tin
Ahli-Ahli:

JAWATANKUASA PELAN-PELAN BANGUNAN

Pengerusi:Tuan Wong Foo Tin
Ahli-Ahli:

JAWATANKUASA PENGHIASAN BANDAR

Pengerusi:Datuk Awang Kadin Tang
Ahli-Ahli:

JAWATANKUASA KESIHATAN AWAM

Pengerusi:Tuan Asli Amat
Ahli-Ahli:

JAWATANKUASA PERANCANGAN BANDAR

Pengerusi:Tuan Wong Foo Tin
Ahli-Ahli:

JAWATANKUASA LEBUHRAYA DAN KEMUDAHAN AWAM

Pengerusi:Datuk Hj. Alipudin P. Puyon
Ahli-Ahli:

JAWATANKUASA LALULINTAS

Pengerusi:Tuan R. Amrie Abada
Ahli-Ahli:

JAWATANKUASA TAMU/PASAR/PENJAJA

Pengerusi:Tuan Abang Mohd Jorgy Juana
Ahli-Ahli: