Untitled Document Portal Majlis Perbandaran Sandakan
WARGA MPS

WARGA AWAM

INFO MAJLIS


TARIKH KEMASKINI
17 MAC 2023

Snow
JAWATANKUASA MAJLIS

JAWATANKUASA KEWANGAN DAN KEPERLUAN AM

Pengerusi:TUAN BENEDICT ASMAT
Ahli-Ahli:1. DATUK HAJI AWANG KADIN TANG
2. ENCIK ASLI BIN AMAT
3. ENCIK SAHAR BIN ABDUL MAJID
4. ENCIK MICHAEL RAYMOND TAN
5. ENCIK R. AMRIE BIN ABADA
6. ENCIK LIEW JA HOU
7. PUAN NUR SABRINA BINTI HAJI SUKARDI
8. PUAN ANNA BELL @ SUZIENA PERIAN

JAWATANKUASA PELESENAN

Pengerusi:TUAN BENEDICT ASMAT
Ahli-Ahli:1. PUAN NUR SABRINA BINTI HAJI SUKARDI
2. ENCIK ABG. MOHD JORGY BIN JUANA
3. PUAN JENNIFER LEE FUNG SEN
4. ENCIK ASLI BIN AMAT
5. ENCIK ROZAIZAR BIN ROZAINIE
6. ENCIK EMRAN BIN ELAN
7. ENCIK IRWAN BIN ASRI

JAWATANKUASA PELAN-PELAN BANGUNAN

Pengerusi:TUAN BENEDICT ASMAT
Ahli-Ahli:1. DATUK HAJI ALIPUDIN BIN P. PUYON
2. PUAN ANNA BELL @ SUZIENA PERIAN
3. ENCIK ABG. MOHD JORGY BIN JUANA
4. PUAN SARIPA @ SH. ZALIHAH SH. KASSIM
5. ENCIK JUKA BIN MOHAMMAD
6. ENCIK YEN KIM FAI @ YIM KIM FAI

JAWATANKUASA PENGHIASAN BANDAR

Pengerusi:DATUK HAJI AWANG KADIN TANG
Ahli-Ahli:1. DATUK HAJI ALIPUDIN BIN P. PUYON
2. ENCIK MOHD GADAFFY BIN DATUK HAJI MONTOI
3. ENCIK RAMLEE BIN SILAH
4. PUAN SARIPA @ SH. ZALIHAH SH. KASSIM
5. ENCIK RAEDZAN BIN DANDAN
6. ENCIK JUKA BIN MOHAMMAD
7. ENCIK MOHAMAD ALI BIN MUSTAPHA
8. ENCIK MICHAEL RAYMOND TAN

JAWATANKUASA KESIHATAN AWAM

Pengerusi:ENCIK ASLI BIN AMAT
Ahli-Ahli:1. PUAN RAMSAH @ RAMSIAH BINTI OHANG MOHD TAHA
2. ENCIK ALI RANAL BIN HAJI OTO
3. ENCIK JUKA BIN MOHAMMAD
4. ENCIK ROZAIZAR BIN ROZAINIE
5. PUAN NUR SABRINA BINTI HAJI SUKARDI
6. PUAN ANNA BELL @ SUZIENA PERIAN

JAWATANKUASA PERANCANGAN BANDAR

Pengerusi:TUAN BENEDICT ASMAT
Ahli-Ahli:1. ENCIK R. AMRIE BIN ABADA
2. PUAN SARIPA @ SH. ZALIHAH SH. KASSIM
3. ENCIK SAFARUDIN BIN ABU
4. DATUK HAJI AWANG KADIN TANG
5. ENCIK LIEW JA HOU
6. ENCIK ALI RANAL BIN HAJI OTO
7. ENCIK YEN KIM FAI @ YIM KIM FAI
8. ENCIK MOHASPAH MOHD HASSAN
9. ENCIK EMRAN BIN ELAN

JAWATANKUASA LEBUHRAYA DAN KEMUDAHAN AWAM

Pengerusi:DATUK HAJI ALIPUDIN BIN P. PUYON
Ahli-Ahli:1. ENCIK ALI RANAL BIN HAJI OTO
2. ENCIK LIEW JA HOU
3. ENCIK RAEDZAN BIN DANDAN
4. ENCIK MICHAEL RAYMOND TAN
5. ENCIK MOHASPAH MOHD HASSAN
6. ENCIK RAMLEE BIN SILAH

JAWATANKUASA LALULINTAS

Pengerusi:ENCIK R. AMRIE BIN ABADA
Ahli-Ahli:1. ENCIK RAMLEE BIN SILAH
2. ENCIK IRWAN BIN ASRI
3. PUAN JENNIFER LEE FUNG SEN
4. ENCIK JUKA BIN MOHAMMAD
5. ENCIK RAEDZAN BIN DANDAN
6. ENCIK EMRAN BIN ELAN

JAWATANKUASA TAMU/PASAR/PENJAJA

Pengerusi:ENCIK ABG. MOHD JORGY BIN JUANA
Ahli-Ahli:1. ENCIK SAHAR BIN ABDUL MAJID
2. ENCIK MOHAMAD ALI BIN MUSTAPHA
3. ENCIK MOHASPAH MOHD HASSAN
4. ENCIK IRWAN BIN ASRI
5. ENCIK MOHD GADAFFY BIN DATUK HAJI MONTOI
6. ENCIK SAFARUDIN BIN ABU
7. ENCIK ROZAIZAR BIN ROZAINIE
8. PUAN RAMSAH @ RAMSIAH BINTI OHANG MOHD TAHA

JAWATANKUASA TAWARAN

Pengerusi:TUAN BENEDICT ASMAT
Ahli-Ahli:1. ENCIK R AMRIE BIN ABADA
2. ENCIK ASLI AMAT
3. ENCIK YEM KIM FAI @ YIM KIM FAI
4. ENCIK SAFARUDIN BIN ABU
5. DATUK AWANG KADIN TANG
6. PUAN JENNIFER LEE FUNG SEN

JAWATANKUASA TRIBUNAL RAYUAN CUKAI

Pengerusi:TUAN BENEDICT ASMAT
Ahli-Ahli:1. ENCIK SAHAR ABDUL MAJID
2. ENCIK IRWAN ASRI
3. ENCIK MOHAMAD ALI BIN MUSTAPHA
4. PUAN RAMSAH @ RAMSIAH BINTI OHANG MOHD TAHA
5. ENCIK MOHD GADAFFY BIN DATUK HAJI MONTOI
6. PUAN NUR SABRINA BINTI HAJI SUKARDI