Untitled Document Portal Majlis Perbandaran Sandakan
WARGA MPS

WARGA AWAM

INFO MAJLISTARIKH KEMASKINI
22 NOVEMBER 2023

Snow
BORANG-BORANG MPS
Sila Klik Ikon untuk dapatkan borang
Borang Sewaan Hiasan Pasu Bunga
SENARAI SEMAK PENGEMUKAKAN PERMOHONAN PELAN LANDSKAP
Borang Cetakan Sijil Pengesahan Bayaran Cukai Pintu / Ses Tanah
Borang Makluman Penukaran Hakmilik Hartanah
Borang Notis Bantahan Penilaian Harta Berkadar
Borang Pemohonan Petak Letak Kereta Bermusim
Borang Pemohonan Ejen Kupon Letak Kereta
Borang Tempahan Kemudahan Awam MPS
Borang Sewa Lobi dan Bilik Mesyuarat Majlis
Borang Lampiran C - BORANG PENGESAHAN AKAUN BANK UNTUK PEMBAYARAN BAUCER
Borang Permohonan Lesen Anjing
BORANG ADUAN KEROSAKAN PERALATAN ICT (KEWPA 10)
BORANG PERMOHONAN COP RASMI
BORANG PERMOHONAN MENGGUNGAKAN KENDERAAN BAGI URUSAN RASMI DAN RAWATAN PERUBATAN LUAR DAERAH SANDAKAN
BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN PINJAMAN PERUMAHAN
BORANG PERMOHONAN RUMAH KONGSI
BORANG TEMPAHAN TIKET KAPAL TERBANG
BORANG TUNTUTAN ELAUN DAN PERJALANAN
BORANG PERMOHONAN BAYARAN BALIK LESEN MEMANDU
BORANG MEMOHON KEBENARAN MENJALANKAN KERJA LUAR WAKTU PEJABAT UNTUK KAKITANGAN /KONTRAKTOR /JURUAUDIT DI MAJLIS PERBANDARAN SANDAKAN
SURAT AKUAN KELUAR RUMAH KONGSI(AKSES DALAMAN)
BORANG KEPERLUAN ALAT-ALAT TULIS(AKSES DALAMAN)
BORANG PERMOHONAN PENGESAHAN DALAM JAWATAN(AKSES DALAMAN)
BORANG PERMOHONAN LATIHAN(AKSES DALAMAN)
BORANG PERMOHONAN CUTI TAHUNAN
BORANG TEMPAHAN HOTEL(AKSES DALAMAN)
BORANG PERMOHONAN STOK(AKSES DALAMAN)
BORANG HOSPITAL(AKSES DALAMAN)
BORANG PERMOHONAN ELAUN MENANGGUNG KERJA/
MEMANGKU JAWATAN(AKSES DALAMAN)
BORANG PERMOHONAN PPE(AKSES DALAMAN)