Untitled Document Portal Majlis Perbandaran Sandakan
WARGA MPS

WARGA AWAM


TARIKH KEMASKINI
27 SEPTEMBER 2021

Snow
PERUTUSAN PRESIDEN
SEULAS KATA
Avatar
TUAN WONG FOO TIN

Salam sejahtera,

Kepada semua pengunjung laman web Majlis Perbandaran Sandakan.

Saya berharap dengan adanya laman web ini akan dapat memberi maklumat kepada semua khususnya warga Sandakan berkenaan Majlis Perbandaran Sandakan dan daerah Sandakan secara am.

Melalui laman web ini, Majlis berharap dapat memperolehi maklum balas atau cadangan yang bernas daripada semua bagi mempertingkat perkhidmatan Majlis dan memajukan daerah Sandakan yang kita cintai ini.

Sekali lagi saya ingin menyeru kepada semua agar marilah kita sama-sama menjayakan Visi Majlis iaitu Berdikari, Bersih dan Indah, Aman, Makmur serta progresif.

Sekian, terima kasih.

TUAN WONG FOO TIN
PRESIDEN MAJLIS PERBANDARAN SANDAKAN