Untitled Document Portal Majlis Perbandaran Sandakan
WARGA MPS

WARGA AWAM

INFO MAJLIS


TARIKH KEMASKINI
22 NOVEMBER 2021

Snow
JABATAN PEMBANGUNAN
Fungsi Jabatan Pembangunan
  • Bertindak sebagai pelaburan am kepada Majlis untuk menjana sumber pendapatan tambahan bagi melaksanakan aktiviti-aktiviti dan projek-projek
  • Membawa pembangunan ke Sandakan
  • Mengurus aspek pembangunan bagi hartanah komersial Majlis
  • Mengurus aspek kewangan bagi hartanah komersial Majlis
  • Melaksanakan projek-projek komersial Majlis