Untitled Document
Untitled Document

| Latar Belakang | Objektif | | Piagam | Fungsi | Carta | UPM | UPLB | USPKR


LATAR BELAKANG
BAHAGIAN INI TELAH DIPERTANGGUNGJAWABKAN UNTUK MELAKSANAKAN PENTADBIRAN YANG MELIBATKAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN PROJEK KECIL DI KAWASAN LUAR BANDAR DI SAMPING MENGURUSKAN HAL-HAL YANG MELIBATKAN PENTADBIRAN JKKK/JKDB.
SELAIN ITU JUGA, BAHAGIAN INI DIBERI TANGGUNGJAWAB SEBAGAI URUSETIA KEPADA JAWATANKUASA KECIL MENANGANI ADUN/ADR DAN JAWATANKUASA TINDAKAN DAERAH.
BAHAGIAN INI DIKETUAI OLEH SEORANG PEGAWAI TADBIR, BERJAWATAN N.41.
BAHAGIAN INI MEMPUNYAI DUA UNIT IAITU UNIT PROJEK DAN PEMBANGUNAN YANG DIKETUAI OLEH SEORANG PEGAWAI YANG BERJAWATAN BERJAWATAN N.27 (PENOLONG PEGAWAI TADBIR). MANAKALA UNIT YANG KEDUA PULA IALAH UNIT PEMBANGUNAN MASYARAKAT YANG DIKETUAI OLEH SEORANG PEGAWAI YANG BERJAWATAN N.27 (PENOLONG PEGAWAI TADBIR).
UNIT PROJEK DAN PEMBANGUNAN TELAH DIBERIKAN MANDAT UNTUK MENYELARAS PENGURUSAN PROJEK KECIL PEMBANGUNAN LUAR BANDAR. MANAKALA UNIT PEMBANGUNAN MASYARAKAT TELAH DIBERIKAN TANGGUNGJAWAB UNTUK MENYELARAS PENTADBIRAN JKKK/JKDB DI DAERAH SANDAKAN.
KAWASAN LIPUTAN YANG TELAH DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADA BAHAGIAN INI IAITU MELIBATKAN TIGA ( 3 ) KAWASAN PARLIMEN DAN TUJUH ( 7 ) KAWASAN DUN.
TIGA ( 3 ) KAWASAN PARLIMEN DI DAERAH SANDAKAN SEPERTI YANG BERIKUT :
a. KAWASAN PARLIMEN P.184 LIBARAN
b. KAWASAN PARLIMEN P.185 BATU SAPI
c. KAWASAN PARLIMEN P.186 SANDAKAN
MANAKALA TUJUH ( 7 ) KAWASAN DEWAN UNDANGAN NEGERI SEPERTI YANG BERIKUT :
a. DEWAN UNDANGAN NEGERI N.41 GUM-GUM
b. DEWAN UNDANGAN NEGERI N.42 SUNGAI SIBUGA
c. DEWAN UNDANGAN NEGERI N.43 SEKONG
d. DEWAN UNDANGAN NEGERI N.44 KARAMUNTING
e. DEWAN UNDANGAN NEGERI N.45 ELOPURA
f. DEWAN UNDANGAN NEGERI N.46 TANJUNG PAPAT
g. DEWAN UNDANGAN NEGERI N.48 SUKAU (15 BUAH KAMPUNG DI KAWASAN PERSISIRAN PANTAI SAHAJA)
OBJEKTIF
MEMASTIKAN PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PROJEK KECIL PEMBANGUNAN LUAR BANDAR DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN BERKESAN KE ARAH MENCAPAI VISI DAN MISI MPS;
MEMASTIKAN PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PROJEK KECIL PEMBANGUNAN LUAR BANDAR DAPAT DILAKSANAKAN DAN DISIAPKAN MENGIKUT JADUAL YANG TELAH DITETAPKAN;
MEMASTIKAN PEMBAYARAN TERHADAP PROJEK YANG YANG TELAH DISIAPKAN DAPAT DIBAYAR MENGIKUT TAHUN SEMASA;
MEMASTIKAN PENGURUSAN DAN PENYELARASAN PENTADBIRAN JKKK/JKDB DI DAERAH SANDAKAN DAPAT DIURUS TADBIR DENGAN SEBAIK MUNGKIN
   
PIAGAM
MEMBANTU MENYELESAIKAN MASALAH RAKYAT MELALUI JKKK/JKDB DAN PEMIMPIN PEMBANGUNAN MASYARAKAT (PPM) DARI MASA KE SEMASA.
MENERIMA DAN MEMPROSES PERMOHONAN PROJEK-PROJEK KECIL PEMBANGUNAN DARIPADA JKKK/JKDB DAN UNIT PEMIMPIN PEMBANGUNAN MASYARAKAT (UPPM) MASING-MASING DAN MEMANJANGKAN CADANGAN PROJEK-PROJEK BERKENAAN KE PIHAK ATASAN UNTUK MENDAPATKAN PERUNTUKAN DALAM MASA DUA MINGGU SELEPAS DITERIMA.
SELEPAS PERUNTUKAN DITERIMA:
a. PERINTAH KERJA AM (PKA) AKAN DIKELUARKAN KEPADA JKKK/JKDB UNTUK MELAKSANAKAN PROJEK-PROJEK KECIL SECARA BERGOTONG-ROYONG DALAM MASA DUA MINGGU;
b. SEBUT HARGA/TENDER AKAN DIPANGGIL KEPADA SEMUA PROJEK BEKALAN YANG MELEBIHI KOS YANG DITETAPKAN DALAM ARAHAN PERBENDAHARAAN (A.P) DALAM MASA DUA MINGGU.
MEMERIKSA TAHAP PELAKSANAAN DAN PENYIAPAN PROJEK-PROJEK YANG DILAKSANA OLEH JKKK/JKDB ATAU KONTRAKTOR DALAM MASA TIGA HARI SELEPAS LAPORAN DITERIMA DARIPADA JKKK/JKDB ATAU KONTRAKTOR.
MENYIAPKAN BAUCAR PEMBAYARAN KEPADA PROJEK YANG TELAH DISEMPURNAKAN DALAM MASA LIMA HARI.
MENYIAPKAN PELAKSANAAN SEMUA PROJEK-PROJEK KECIL PEMBANGUNAN YANG DILULUSKAN SEBELUM 31 DISEMBER SETIAP TAHUN.
   
FUNGSI
MERANCANG, MENGENDALIKAN DAN MENYELARAS PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN KECIL LUAR BANDAR
MELAKSANAKAN PROJEK PEMBANGUNAN KECIL KHUSUSNYA MELALUI PERUNTUKAN AHLI DEWAN UNDANGAN NEGERI DAN AHLI DEWAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR (KPLB) DAN JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN SABAH (JPPS)
MENYELARAS PENTADBIRAN JKKK DAN JKDB
MENYELARAS PEMBANGUNAN SOSIO-EKONOMI PENDUDUK LUAR BANDAR
URUS SETIA KEPADA JAWATANKUASA SEPERTI BERIKUT :-
 
  • JAWATANKUASA KERJA TINDAKAN DAERAH SANDAKAN
  • JAWATANKUASA PEMANDU SKIM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (SPKR)
  • JAWATANKUASA KECIL MENANGANI ISU-ISU KAWASAN ADUN DAN PARLIMEN
  • JAWATANKUASA KECIL PROGRAM JALAN KAMPUNG, LAMPU JALAN KAMPUNG (LJK)/BELB DAN BEKALAN AIR LUAR BANDAR DAERAH SANDAKAN
   
CARTA ORGANISASI
   

UNIT PROJEK DAN PEMBANGUNAN

MEMPROSES SEMUA PROJEK KECIL MENGGUNAKAN PERUNTUKAN KHAS ADUN SEPERTI:
i. ADUN N.41 GUM-GUM
ii. ADUN N.42 SG SIBUGA
iii. ADUN N.43 SEKONG
iv. ADUN N.44 KARAMUNTING
v. ADUN N.45 ELOPURA
vi. ADUN N.46 TG PAPAT
vii. ADUN N.48 SUKAU (15 BUAH KAMPUNG DI KAWASAN PESISIRAN PANTAI)
MENYELARAS TERMASUK MEMBUAT PEMERIKSAAN BAGI PELAKSANAAN SEMUA PROJEK KECIL BAGI SEMUA PERUNTUKAN KHAS ADUN SEPERTI:
i. ADUN N.41 GUM-GUM
ii. ADUN N.42 SG SIBUGA
iii. ADUN N.43 SEKONG
iv. ADUN N.44 KARAMUNTING
v. ADUN N.45 ELOPURA
vi. ADUN N.46 TG PAPAT
vii. ADUN N.48 SUKAU (15 BUAH KAMPUNG DI KAWASAN PESISIRAN PANTAI)
MEMPROSES DAN MENYELARAS TERMASUK MEMBUAT PEMERIKSAAN BAGI PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK KECIL BAGI KAWASAN AHLI PARLIMEN SEPERTI:
i. P.184 LIBARAN
ii. P.185 BATU SAPI
MEMPROSES DAN MENYELARAS PROJEK-PROJEK DI BAWAH PERUNTUKAN KHAS YANG LAIN SEPERTI:
i. PERUNTUKAN KHAS PERDANA MENTERI
ii. PERUNTUKAN KHAS TIMBALAN PERDANA MENTERI
iii. PERUNTUKAN JABATAN KETUA MENTERI
iv. PROJEK PIA/PIAS
v. PROJEK AMENITI SOSIAL LUAR BANDAR (ASLB)
vi. PROJEK JALAN PERHUBUNGAN DESA (JPD)
   
UNIT PEMBANGUNAN MASYARAKAT
MEMPROSES PELANTIKAN JKKK/JKDB BAGI DAERAH SANDAKAN
MEMPROSES PEMBAYARAN ELAUN PENGERUSI/SETIAUSAHA JKKK/JKDB BAGI DAERAH SANDAKAN PADA SETIAP BULAN
URUSETIA DAN PENYELARAS BAGI SEMUA KURSUS YANG DIANJURKAN OLEH KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR (KPLB) KEPADA SEMUA JKKK/JKDB (KESEMUA 7 KAWASAN DUN) DI DAERAH SANDAKAN
MEMPROSES PENGAGIHAN HONORARIUM/ALAT TULIS UNTUK SEMUA JKKK/JKDB
BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP PENYEDIAAN PROFIL KAMPUNG ATAU SEMUA DATA YANG BERKAITAN, YANG DITERIMA DARIPADA JKKK/JKDB
BERTINDAK SEBAGAI URUSETIA MESYUARAT JAWATANKUASA TINDAKAN DAERAH DAN MESYUARAT JAWATANKUASA KECIL MENANGANI ISU-ISU DI KAWASAN ADUN DAN ADR
   

 

Untitled Document
PRESIDEN

MR WONG FOO TIN
E-PERKHIDMATAN


JADUAL PERKHIDMATAN

Untitled Document
Penafian | Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Soalan Lazim | Carian | Peta Laman |
© Hakcipta Terpelihara 2008
MAJLIS PERBANDARAN SANDAKAN
Peti Surat 221, 90702 Sandakan | Tel : 089-272149, 089-211944, 089-226442, 089-211404 | Fax : 089-272112