SEBUTHARGA/TENDER
BIL RUJUKAN PERKARA TARIKH TUTUP
1. MPS:300-07/002/0000/006/57 <Info...>>> PELUPUSAN ASET ALIH (JUALAN SISA - BESI BURUK) 21 MEI 2019
2. MPS:300-07/002/0000/006/58 <Info...>>> PELUPUSAN ASET ALIH 21 MEI 2019