MESYUARAT MPS
TARIKH MESYUARAT MASA TEMPAT
21-11-2019
MESYUARAT MESY J/K MBJ KE 4/2019 08:30 AM DEWAN PERSIDANGAN, MPS
21-11-2019
MESYUARAT TAKLIMAT KEPADA PRESIDEN 09:30 AM BILIK BAKUNGAN, MPS
21-11-2019
MESYUARAT PERBINCANGAN SAGA 11:00 AM BILIK SELINGAN, MPS
21-11-2019
MESYUARAT PERBINCANGAN SAGA 11:00 AM BILIK SELINGAN, MPS
21-11-2019
MESYUARAT TAKLIMAT KEPADA PRESIDEN 02:30 PM BILIK BAKUNGAN, MPS
21-11-2019
MESYUARAT J/K PENGURUSAN ASET KERAJAAN (JKPAK) 02:30 PM DEWAN PERSIDANGAN, MPS
22-11-2019 MESYUARAT J/K KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 08:00 AM DEWAN PERSIDANGAN, MPS
22-11-2019 MESYUARAT LELONGAN BARANG SITAAN DAN PELUPUSAN 09:00 AM BILIK SELINGAN, MPS
22-11-2019 MESYUARAT PERBINCANGAN LAWATAN MAJLIS PERBANDARAN MUKAH 10:00 AM BILIK SELINGAN, MPS
22-11-2019 MESYUARAT DENGAN IT MENGARIS 02:00 PM BILIK SELINGAN, MPS
22-11-2019 MESYUARAT PERSEDIAAN SAMBUTAN PERAYAAN KRISMAS SANDAKAN 02:30 PM DEWAN PERSIDANGAN, MPS