Untitled Document
Untitled Document

BORANG KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN
MAJLIS PEBANDARAN SANDAKAN
No. Dokumen : MPS/ISO-KP/01

BAHAGIAN A

Bagi Soalan 1 hingga 7, sila tandakan yang berkenaan

1. Responden
  Ketua Jabatan Swasta  
  Pegawai/kakitangan kerajaan Lain-lain (Sila nyatakan)
   
2. Jantina
  Lelaki Perempuan  
3. Negeri/Daerah anda bertugas
  Sabah (Sila Nyatakan Daerah di mana anda bertugas)  
 
  Luar Sabah (Sila Nyatakan Negeri di mana anda bertugas)  
 
4. Cara anda menghubungi MAJLIS PERBANDARAN SANDAKAN (Pilihan jawapan boleh lebih daripada satu)
  Melalui forum rasmi seperti mesyuarat/seminar/taklimat
  Melalui temu janji bersemuka secara rasmi dengan pegawai MPS
  Melalui surat menyurat
  Malalui telefon
  Melalui e-mel dan laman web
  Melalui kaunter perkhidmatan
  Melalui laman web
  Melalui Khidmat Pesanan Ringkas (SMS)
  Lain-lain (sila nyatakan)
5. Kekerapan anda menghubungi MPS (purata setahun)
  1 - 5 kali 11 - 15 kali 21 atau lebih
  6 - 10 kali 16 - 20 kali Tiada berkaitan
6. Tujuan anda menghubungi MPS (Anda boleh pilih lebih daripada satu jawapan)
  Mendapat maklumat umum
  Mendapat khidmat nasihat/perundingan
  Mendapat kelulusan permohonan lesen
  Mendapat kelulusan permohonan pelan pembangunan/pelan bangunan dan lain-lain pelan yang berkaitan
  Menghadiri mesyuarat/seminar/taklimat/bengkel/dialog
  Menyampaikan ceramah/taklimat
  Menyediakan perkhidmatan sebagai pembekal
  Promosi perkhidmatan awam
  Lain-lain (sila nyatakan)
7. Bahagian/Unit MPS yang dilawati/dihubungi :
BAHAGIAN B
Bagi soalan seterusnya, sila ISIKAN KOTAK yang bersesuaian bagi menggambarkan tahap kepuasan anda mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh MPS. Nyatakan mengikut kriteria yang disenaraikan di Bahagian A. Jawapan anda adalah berdasarkan perkhidmatan yang anda nyatakan dalam soalan 7 Bahgian A.
1. PERKHIDMATAN PELANGGAN
  a. Pegawai/kakitangan mengambil tindakan susulan dalam masa yang bersesuaian
  b. Pegawai/kakitangan tunjukkan keikhlasan untuk menyelesaikan masalah saya
  c. Pegawai/kakitangan berikan perkhidmatan tanpa berlengah
  d. Pegawai/kakitangan boleh diharapkan menyelesaikan masalah saya
  e. Perkhidmatan Operator
  f. Pegawai/kakitangan sentiasa bersedia untuk membantu saya
  g. Pegawai/kakitangan memberikan perkhidmatan yang cepat kepada saya
  h. Tindakan pegawai/kakitangan menimbulkan keyakinan kepada saya
  i. Pegawai/kakitangan mempunyai pengetahuan untuk menjawab pertanyaan saya
  j. Pegawai/kakitangan adalah bersopan dan menghormati saya
2. CAPAIAN
  a. Respons kepada perkhidmatan online sesuai dan cepat
  b. Lokasi MPS mudah dikunjungi
  c. Pegawai /kakitangan mudah dihubungi melalui :  
 
i. Telefon
 
ii. E-Mel
 
iii. Surat
 
iv. Bersemuka
3. PERSEKITARAN PEJABAT
  a. Susun atur dalam pejabat sesuai
  b. Tahap kebersihan pejabat sesuai
4. KEMUDAHAN
  a. Kaunter Penyambut Tetamu
  b. Penerbitan/Risalah/Brosur/Pamplet
  c. Ruang menunggu
  d. Papan tanda arah
  e. Lif
  f. Laman web MPS
  g. Surau
  h. Tandas
  i. Kemudahan Dewan serbaguna
  j. Infrastruktur Jalanraya
  k. Lampu Jalan
  l. Parit dan longkang
  m. Lain-lain (Sila Nyatakan)
   
5. Pandangan dan cadangan anda untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan Majlis Perbandaran Sandakan
 
       
   
       
Untitled Document
PRESIDEN

MR WONG FOO TIN
E-PERKHIDMATAN


JADUAL PERKHIDMATAN
Untitled Document
Penafian | Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Soalan Lazim | Carian | Peta Laman |
© Hakcipta Terpelihara 2008
MAJLIS PERBANDARAN SANDAKAN
Peti Surat 221, 90702 Sandakan | Tel : 089-272149, 089-211944, 089-226442, 089-211404 | Fax : 089-272112